Simon Freakley, AlixPartners – Tinas Wish

Simon Freakley, AlixPartners